ארון הוא למעשה אמצעי אחסון המאפשר לנו לאחסן מגוון רחב של חפצים ופריטים בין שמדובר על פריטי ביגוד, בין שמדובר על כלי בית וניקיון ובין שמדובר בכלי מטבח. בחדרים שונים של הבית, ניתן למצוא ארונות שונים מסוגים שונים ובגדלים שונים, המיועדים לאחסן פריטים מסוג שונה. במרבית הבתים ארונות המיועדים לאחסן למשל כלי מטבח בחדר המטבח יהיו ארונות קיר המוצמדים לקיר, בעוד שארונות המיועדים לאחסן בגדים בחדר השינה יהיו ארונות רגילים שאינם מוצמדים לקיר, אלא רק ממוקמים בקרבתו.

ארון קיר מול ארון עצמאי

אחרי שאמרנו את זה, כדאי לעמוד על היתרונות של ארון קיר אל מול ארונות עצמאיים שאינם מוצמדים לקיר, וישנם מספר יתרונות כאלה, אך היתרון המרכזי והבולט מכולם הוא החוזק המבני של ארון קיר ביחס לארון עצמאי. כפי שאתם בוודאי חווים בעצמכם, ארון הבגדים בחדר השינה נוטה עם הזמן לאבד מתצורתו המקורית, וניתן לזהות עיוותים מבניים בדלתות וביציבות הכוללת של הארון. עיוותים אלה נגרמים לאור העומס המופעל על הארון באופן קבוע, ולאור תנועת הדלתות בארון תוך כדי שימוש בו.

היעדר עוגן חזק ואיתן

את החוזק המבני של ארון עצמאי מעניק לו בעיקר הגב שהוא לוח עץ המוצמד לחלקו האחורי ואמור לתפוס את כל החלקים יחד במצב קבוע, אך בסופו של דבר גם גב זה אינו מחובר בעצמו לאף עוגן, כך שגם הוא נוטה לסבול עם הזמן מעיוותים, ומרגע שנפגע הגב, מתחילים העיוותים לגדול ולגדול בצורה חריפה. לעומת זאת, כאשר מדובר על ארון קיר, הארון למעשה מקבל עוגן חזק ואיתן בדמות קיר בטון. הקיר משמש למעשה כעוגן של גב הארון והארון כולו.

עיגון הארון אל קיר בטון

מאחר וארון קיר מוצמד לקיר בטון, אין זה משנה כמה עמוס מופעל על הארון, וכמה פעמים נפתח ונסגור את דלתות הארון, קיר הבטון יכול לעמוד בכל העומדים הללו, ולשמור על התצורה המקורית של הארון ללא עיוותים. פרט ליתרון זה אפשר למנות יתרונות של מגוון רחב יותר של עיצוב ושימושיות, פיזור חלקים של הארון על שטח הקיר וכדומה.

ארון קיר